Jakość i poufność

Dużą wagę przywiązujemy do doboru odpowiedniego tłumacza do konkretnego zlecenia i weryfikacji każdego przekładu przez niezależnych konsultantów i native speaker’ów. Aby zapewnić niezbędną spójność każdego tłumaczenia, zazwyczaj nie rozdzielamy projektów pomiędzy wielu tłumaczy. Każde tłumaczenie wysyłane do Klienta przechodzi co najmniej dwuetapowy proces weryfikacji, przeprowadzany w wewnętrznym dziale kontroli jakości.

Wszelkie dane, dokumenty i materiały przekazywane do tłumaczenia traktowane są jako poufne. Zwracamy ogromną uwagę na zachowanie poufności informacji przekazywanej przez Państwo zarówno w przekładach pisemnych, jak i ustnych. Rozumiemy jaką wartość niesie ze sobą informacja, dlatego opracowaliśmy własny system ochrony informacji i stosujemy go zawsze, niezależnie od istnienia umowy o poufności między nami a Zleceniodawcą. Dlatego gwarantujemy Państwu zachowanie powierzonej informacji w bezpieczny sposób i przestrzeganie poufności przekazywanych nam informacji do tłumaczenia.