Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne charakteryzują się dużą trudnością, ponieważ wymagają od tłumacza nie tylko doskonałej znajomości języka obcego, ale również posiadania określonych umiejętności. Ustny przekład obejmuje najczęściej tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne, które wykorzystywane są podczas konferencji międzynarodowych, negocjacji, konferencji prasowych, spotkań biznesowych, szkoleń bądź wykładów. Tłumaczenia ustne są  szczególnym rodzajem translacji, ponieważ tłumacz cechować musi się refleksem, odpornością na stres, koncentracją, znakomitą pamięcią oraz podzielnością uwagi.

Tłumaczenia symultaniczne

Tłumaczenie symultaniczne odbywa się w dźwiękoszczelnej kabinie, w której obecni są dwaj tłumacze, zmieniający się co kilkanaście minut. Tłumacz przez słuchawki otrzymuje treść wypowiadaną przez mówcę w języku źródłowym, a następnie przekłada ją na język docelowy. Słuchacze natomiast wyposażeni są w niewielkie odbiorniki oraz słuchawki, za pomocą których odbierają przetłumaczoną wypowiedź. Tłumacz symultaniczny równocześnie wykonuje kilka czynności– słucha, rozumie oraz tłumaczy.

Tłumaczenia konsekutywne

Tłumaczenia ustne obejmują również przekład konsekutywny. Tłumacz znajduje się wówczas w pobliżu mówcy wygłaszającego wypowiedź, który po wypowiedzeniu fragmentu przemowy robi przerwę, podczas której tłumacz konsekutywny wykonuje ustną translację. Niezwykle ważną umiejętnością jest szybkie zapamiętywanie oraz w razie potrzeby sporządzanie notatek, które są podstawą do tłumaczenia. Precyzyjne i dokładne oddanie istoty wypowiedzi jest gwarancją zrozumienia jej przez słuchaczy. Doświadczony zespół profesjonalnych tłumaczy Biuro BTS dysponuje wykwalifikowanym zespołem tłumaczy, niezależnie od języka źródłowego. Wykonujemy translacje ustne oraz pisemne, obejmujące specjalistyczną terminologię. Nasi eksperci posiadają nie tylko wymagane uprawnienia pozwalające na wykonanie przekładu, ale również obszerną wiedzę z danej dziedziny. Tłumaczymy teksty specjalistyczne, medyczne, techniczne i wiele innych. Specjalizujemy się również w tłumaczeniach przysięgłych. Współpraca z BTS to gwarancja otrzymania usługi na najwyższym poziomie.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych