Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Tłumaczenia przysięgłe ukraińskie

Tłumaczenie wszelkich dokumentów, które potrzebne są do późniejszych działań w urzędach lub innych instytucjach administracji publicznej konkretnego kraju. Sprowadzając samochód z innego państwa, potrzebujemy przetłumaczyć dokumenty – to właśnie zadanie tłumacza przysięgłego. Jednak sytuacji, gdy będziemy potrzebować takiej usługi, jest więcej. Tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenia:

• Wszelkich aktów prawnych – urodzenia, ślubu, zgonu czy małżeństwa.
• Dokumentów pojazdów, firmowych czy spadkowych.
• Dokumentów urzędowych – dowodów osobistych, paszportów, zaświadczeń z sądów czy innych instytucji publicznych.
• Wszelkich dokumentów, które wymagają tłumaczenia.

Czym różni się tłumaczenie przysięgłe od zwykłego?

Tłumaczenie przysięgłe zostaje opieczętowane pieczątką i podpisem tłumacza, który znajduje się na liście Ministerstwa Sprawiedliwości. Oznacza to, że takie przetłumaczone dokumenty mają moc prawną. To właśnie dlatego tłumacze przysięgli muszą zostać zweryfikowani przez nasze państwo, ze względu na to, że przetłumaczone przez nich dokumenty stają się później pełnoprawnymi drukami urzędowymi.

Tłumaczenia przysięgle ukraińskie – co tłumaczymy?

Ta oferta skierowana jest przede wszystkim do osób z Ukrainy, które chcą osiedlić się na stałe w naszym kraju lub chcą przyjechać tu jedynie do pracy na jakiś czas. Potrzebują oni wówczas wiele dokumentów, które powinny zostać przetłumaczone na język polski i przekazane do odpowiedniego urzędu. Tłumaczymy zatem:
• Dowody osobiste, akty urodzenia, akty zawarcia małżeństwa, zaświadczenia z ukraińskich odpowiedników polskiego urzędu skarbowego, Zus’u czy innych instytucji publicznych oraz zaświadczenia o niekaralności z ukraińskich sądów.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych