Tłumacz przysięgły

„Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową”. To wypowiadane przez każdego tłumacza przysięgłego ślubowanie najlepiej oddaje charakter zawodu osoby zaufania publicznego, której doskonała znajomość języka obcego pozwala wykonywać uwierzytelnione tłumaczenia ustne i pisemne.

Nasze usługi tłumaczeń uwierzytelnionych kierujemy zarówno do Klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Wykwalifikowany tłumacz przysięgły języka angielskiego charakteryzuje się wysoką precyzją translatorską oraz odpowiedzialnością za merytoryczną zgodność opracowywanej treści z oryginałem. Każdy przetłumaczony przez niego tekst lub dokument przechodzi złożony z co najmniej dwóch etapów proces weryfikacyjny, który przeprowadzany jest w wewnętrznym dziale kontroli jakości. Dzięki temu mają Państwo gwarancję, że nad zgodnością merytoryczną czuwa nie tylko jeden tłumacz przysięgły.

Wykonujemy zarówno tłumaczenia uwierzytelnione ustne, jak i pisemne. Tłumaczenie uwierzytelnione pisemne z i na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski to koszt 45 zł netto za 1125 znaków (dotyczy dokumentów standardowych, niewysocespecjalistycznych). Tłumaczenia z innych języków i na inne języki wyceniamy na 55 zł za 1125 znaków (również dotyczy dokumentów standardowych, niewysocespecjalistycznych). Z kolei tłumaczenia ustne wyceniamy według indywidualnych ustaleń, za jednostkę rozliczeniową obierając 3-godzinny blok.

Warto pamiętać, że tłumaczem przysięgłym nie jest każdy tłumacz angielskiego. Poznań jest miastem, w którym można skorzystać z usług jedynie 83 tłumaczy przysięgłych języka angielskiego. Wspomniana liczba świadczy o tym, jak wymagające zadania ma postawione przed sobą tłumacz przysięgły. Niemiecki jest równie popularnym językiem w mieście Poznań, gdzie znajduje się 111 tłumaczy przysięgłych, spośród których część współpracuje z nami. Oferujemy również usługi tłumaczy przysięgłych pozostałych języków obcych.

Zasady wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, które można znaleźć w §4 naszego Regulaminu. Wszystkie dane, dokumenty oraz materiały przekazywane do tłumaczenia są traktowane jako poufne. Ta sama reguła dotyczy również tłumaczeń ustnych, które są objęte naszym autorskim systemem ochrony informacji.