444444
1913 == 25

Tłumacz przysięgły

„Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową”. Te słowa wypowiada na ślubowaniu każdy tłumacz przysięgły. Najlepiej oddają one charakter zawodu osoby zaufania publicznego, której doskonała znajomość języka obcego pozwala wykonywać uwierzytelnione tłumaczenia ustne i pisemne. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to przywilej, ale i ważne zadanie, dlatego każde zlecenie realizujemy z najwyższą starannością.

Nasze usługi tłumaczeń uwierzytelnionych kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Wykwalifikowany tłumacz przysięgły języka angielskiego charakteryzuje się wysoką precyzją translatorską oraz odpowiedzialnością za merytoryczną zgodność opracowywanej treści z oryginałem. Każdy przetłumaczony przez niego angielski tekst lub dokument przechodzi złożony z co najmniej dwóch etapów proces weryfikacyjny. Przeprowadzamy go w wewnętrznym dziale kontroli jakości. Dzięki temu mają Państwo gwarancję, że nad zgodnością merytoryczną czuwa nie tylko jeden tłumacz przysięgły języka angielskiego. Podobne procedury mają oczywiście miejsce również w momencie realizowania przez nas tłumaczeń przysięgłych z innych języków, takich jak na przykład niemiecki. Podejmujemy się zarówno przekładów z języka obcego, jak i na język obcy.

Wykonujemy zarówno tłumaczenia uwierzytelnione ustne, jak i pisemne. Tłumaczenie uwierzytelnione pisemne z i na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski to koszt od 45 zł netto za 1125 znaków (cena 45 zł netto dotyczy dokumentów standardowych). Tłumaczenie z innych języków i na inne języki kosztuje od 55 zł za 1125 znaków. Z kolei tłumaczenia ustne wyceniamy według indywidualnych ustaleń, za jednostkę rozliczeniową obierając 3-godzinny blok.

Warto pamiętać, że tłumaczem przysięgłym nie jest każdy tłumacz angielskiego. Poznań jest miastem, w którym można skorzystać z usług jedynie 83 tłumaczy przysięgłych języka angielskiego. Wspomniana liczba świadczy o tym, jak wymagające zadania ma postawione przed sobą tłumacz przysięgły. Niemiecki jest równie popularnym językiem w mieście Poznań, gdzie znajduje się 111 tłumaczy przysięgłych, spośród których część współpracuje z nami. Oferujemy również usługi tłumaczy przysięgłych pozostałych języków obcych.

Jeśli więc potrzebują Państwo, by usługę translatorską wykonał tłumacz angielskiego lub innego języka, który posiada uprawnienia do wykonywania przekładów uwierzytelnionych, zapraszamy do skorzystania z pomocy naszego Biura Tłumaczeń. Każdy z naszych tłumaczy posiada ugruntowaną wiedzę i doświadczenie w swoim fachu. Zawsze dostarczamy Państwu tekst merytorycznie całkowicie zgodny z oryginałem. Przestrzegamy także innych praw, dochowując tajemnicy, kierując się etyką zawodową i uczciwością. Nigdy nie dzielimy się informacjami uzyskanymi w toku naszej pracy i dbamy o doskonałą precyzję naszych przekładów.

Zasady wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, które można znaleźć w §4 naszego Regulaminu. Wszystkie dane, dokumenty oraz materiały przekazywane do tłumaczenia są traktowane jako poufne. Ta sama reguła dotyczy również tłumaczeń ustnych, które są objęte naszym autorskim systemem ochrony informacji.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!