Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Tłumaczenie przysięgłe angielskie

Tłumaczenie przysięgłe wymaga od tłumacza posiadania niezbędnych uprawnień oraz ich potwierdzenia w formie pieczęci. Osoba taka zajmuje się przekładem urzędowych dokumentów – np. aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu, własności czy testamentu. Profesjonalnie wykonana usługa translacyjna wymaga rozległej znajomości specjalistycznej terminologii z danej dziedziny.

Uniwersalny charakter języka angielskiego

Język angielski aktualnie jest najpopularniejszym językiem używanym na świecie. Jego powszechny charakter ma ogromny wpływ na zapotrzebowanie profesjonalnych translacji, które wykonujemy niezależnie od trudności. Na języku angielskim opierają się kontakty biznesowe, spotkania międzynarodowe, szczyty czy konferencje. Posługują się nim pracownicy wielu korporacji, których pracownicy zróżnicowani są pod względem kraju pochodzenia. Tłumaczenia przysięgłe angielskie sprawdzają się zatem doskonale przy translacji umów o pracę, umów handlowych czy dokumentów o wizę.

Przysięgłe tłumaczenie treści

Dysponujemy zespołem fachowych tłumaczy, którzy doskonale znają specyfikę języka angielskiego. Specjalizują się oni w różnych dziedzinach, dzięki czemu operują profesjonalną terminologią przypisaną do danego środowiska branżowego.
Tłumaczenia przysięgłe angielskie dotyczyć mogą branży medycznej, weterynaryjnej, farmaceutycznej, prawniczej, marketingowej, przemysłowej, technicznej czy informatycznej. Treści wpisujące się w tę kategorię niejednokrotnie są wyjątkowo skomplikowane. Dla nas nie ma jednak znaczenia trudność tekstu, bowiem nasi tłumacze bez problemu dokonają precyzyjnej analizy, która doskonale odwzoruje sens treści pierwotnej.
Należy pamiętać, iż w przypadku wymogu tłumaczenia przysięgłego, nie należy decydować się na zwykłą translację, bowiem nie będzie ona spełniać niezbędnych kryteriów.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych