444444
1306 == 25

Formularz wyceny

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wybierz usługę

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia ustne

Edycja tekstu

Podaj język źródłowy i docelowy

Język źródłowy

Język docelowy

Termin realizacji

Podaj datę

Dodaj załącznik

Załącz plik 1

Dodaj załącznik 2

Załącz plik 2

Dodaj załącznik 3

Załącz plik 3

Dodaj załącznik 4

Załącz plik 4

Dodaj załącznik 5

Załącz plik 5

Dodaj załącznik 6

Załącz plik 6

Dodaj załącznik 7

Załącz plik 7

Dodaj załącznik 8

Załącz plik 8

Dodaj załącznik 9

Załącz plik 9

Dodaj załącznik 10

Załącz plik 4KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Napisz wiadomość