444444
3339 == 25

Tłumaczenia przysięgłe niemieckie

Tłumaczenia przysięgle niemieckie:

• Dyplomy, suplementy do dyplomu, świadectwa, certyfikaty i różnego rodzaju dokumenty potwierdzające umiejętności. • Akty urodzenia, małżeństwa, zgonu – odpisy skrócone lub pełne. • Dokumenty samochodów – umowy kupna/sprzedaży, dowody rejestracyjne, faktury czy prawa jazdy. • Dokumentacja urzędowe – wszelkie pełnomocnictwa do urzędów, akty notarialne, poręczenia oraz opinie prawne). • Świadectwa pracy, inne dokumenty od poprzednich pracodawców. • Zaświadczenia lekarskie, wypisy ze szpitali czy recepty. • Dowody osobiste, paszporty. • Zaświadczenia z urzędów i sądów w tym – zaświadczenia o niekaralności, zameldowaniu, zdolności do rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku. • Wszelkie umowy – handlowe, spółek, leasingu, ubezpieczenia, pożyczki, zlecenia. • Dokumenty finansowe – sprawozdania finansowe, faktury, wyciągi bankowe. • Odpisy z KRS oraz Księgi wieczystej. • Wszelkie dokumenty niezbędne do różnych działań na terenie innego kraju.

Tłumaczenia przysięgłe na język niemiecki

Przydadzą się wówczas, gdy chcemy na terenie jednego lub drugiego kraju załatwić jakąś sprawę urzędową. Najczęściej jest to tłumaczenie dokumentów samochodowych, które jest konieczne podczas sprowadzania samochodu z tego kraju. Dopiero po przetłumaczeniu dokumentów przez tłumacza przysięgłego możemy przystąpić do rejestracji samochodu w kraju. Jednak równie często są to dokumenty konieczne do rozpoczęcia pracy w Niemczech. Wówczas tłumaczymy świadectwa szkolne, dowody osobiste, świadectwa pracy czy pozwolenia na wykonywanie zawodu, a także referencje poprzednich pracodawców.

Zapraszamy do kontaktu!

Formularz kontaktowy

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres: ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.
Telefon: +48 61 657 94 52 lub 607 177 796
Fax: +48 61 639 46 19
Mail: biuro@btspoznan.eu
strona: www.btspoznan.eu

Biuro czynne:
Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

Zapraszamy do współpracy!