Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Tłumaczenia przysięgle niemieckie:

• Dyplomy, suplementy do dyplomu, świadectwa, certyfikaty i różnego rodzaju dokumenty potwierdzające umiejętności.
• Akty urodzenia, małżeństwa, zgonu – odpisy skrócone lub pełne.
• Dokumenty samochodów – umowy kupna/sprzedaży, dowody rejestracyjne, faktury czy prawa jazdy.
• Dokumentacja urzędowe – wszelkie pełnomocnictwa do urzędów, akty notarialne, poręczenia oraz opinie prawne).
• Świadectwa pracy, inne dokumenty od poprzednich pracodawców.
• Zaświadczenia lekarskie, wypisy ze szpitali czy recepty.
• Dowody osobiste, paszporty.
• Zaświadczenia z urzędów i sądów w tym – zaświadczenia o niekaralności, zameldowaniu, zdolności do rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku.
• Wszelkie umowy – handlowe, spółek, leasingu, ubezpieczenia, pożyczki, zlecenia.
• Dokumenty finansowe – sprawozdania finansowe, faktury, wyciągi bankowe.
• Odpisy z KRS oraz Księgi wieczystej.
• Wszelkie dokumenty niezbędne do różnych działań na terenie innego kraju.

Tłumaczenia przysięgłe na język niemiecki

Przydadzą się wówczas, gdy chcemy na terenie jednego lub drugiego kraju załatwić jakąś sprawę urzędową. Najczęściej jest to tłumaczenie dokumentów samochodowych, które jest konieczne podczas sprowadzania samochodu z tego kraju. Dopiero po przetłumaczeniu dokumentów przez tłumacza przysięgłego możemy przystąpić do rejestracji samochodu w kraju. Jednak równie często są to dokumenty konieczne do rozpoczęcia pracy w Niemczech. Wówczas tłumaczymy świadectwa szkolne, dowody osobiste, świadectwa pracy czy pozwolenia na wykonywanie zawodu, a także referencje poprzednich pracodawców.

Zapraszamy do kontaktu!

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych