Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Usługa tłumaczeń – język hiszpański

Język hiszpański to jeden z najbardziej rozpowszechnionych języków świata. Jego znajomość stanowi podstawę udanych relacji biznesowych w krajach hispanojęzycznych, a także znacząco ułatwia prowadzenie działalności lobbingowej. Biuro tłumaczeń BTS z Poznania świadczy kompleksowe usługi tłumaczeń języka hiszpańskiego – zarówno zwykłych, jak i uwierzytelnionych.

Język hiszpański

Hiszpański jest językiem urzędowym nie tylko Hiszpanii, ale również wielu obszarów pozaeuropejskich. Dotyczy to zwłaszcza państw latynoamerykańskich, takich jak Meksyk, Wenezuela, Kolumbia, czy Argentyna, a także niektórych rejonów Afryki. Język hiszpański zaliczany jest do grupy języków romańskich. Jego początki sięgają jeszcze piątego wieku, kiedy zaczął rozpowszechniać się na Półwyspie Iberyjskim. Niepozbawiony silnych wpływów łacińskich, hiszpański wyodrębnił się jako osobny język w X wieku. Obecnie regulacją jego norm zajmuje się Stowarzyszenie Akademii Języka Hiszpańskiego.

Tłumacz języka hiszpańskiego

Możliwość sprawnego tłumaczenia języka hiszpańskiego znacząco ułatwia międzynarodową komunikację. Ma to szczególne znaczenie podczas nawiązywania kontaktów biznesowych i handlowych z krajami, których obywatele porozumiewają się głównie w języku hiszpańskim Uznaje się go również za trzeci najczęściej stosowany język w Internecie. Profesjonalny tłumacz języka hiszpańskiego jest w stanie wykonać wierne i szczegółowe tłumaczenie, z uwzględnieniem wszystkich zasad gramatycznych oraz różnic regionalnych i leksykalnych w słownictwie.

Nasze usługi

Nasze biuro tłumaczeń oferuje profesjonalne tłumaczenia z języka hiszpańskiego oraz na język hiszpański. Nasi profesjonalni tłumacze zajmują się przekładem:
 • tekstów pisanych,
 • dokumentów urzędowych,
 • utworów literackich,
 • opisów produktów,
 • tekstów na potrzeby SEO,
 • artykułów prasowych,
 • wpisów na blogi,
 • artykułów poradnikowych.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych