Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Tłumacz języka holenderskiego / niderlandzkiego

Doskonała znajomość obcego języka, rozległa wiedza na temat specjalistycznego słownictwa z wielu dziedzin oraz umiejętność precyzyjnego tłumaczenia oryginalnej treści na język obcy oraz z języka obcego to podstawowe kompetencje dobrego tłumacza. Mają one szczególne znaczenie przy tłumaczeniach z języka holenderskiego oraz na język holenderski. Biuro tłumaczeń BTS zaprasza do skorzystania z usługi profesjonalnego przekładu ustnego i pisemnego tego języka.

Język holenderski

Język holenderski to urzędowy język Holandii, stosowany także na dawnych Antylach Holenderskich oraz Surinamie. Wszystkie odmiany niderlandzkiego wywodzą się z języków germańskich, zaliczanych do grupy języków dolnoniemieckich. Sam holenderski wyodrębniony został z dialektu dolnofrankońskiego na przełomie VII i VIII w. Język holenderski wykazuje wiele podobieństw do języka niemieckiego, a także duńskiego oraz angielskiego. Za standaryzację języka holenderskiego odpowiada Unia Języka Niderlandzkiego, współdzielona przez Holandię, Belgię oraz Surinam.

Usługa tłumaczeń – język holenderski/ niderlandzki

Przystępując do przekładu języka niderlandzkiego tłumacz języka holenderskiego musi wziąć pod uwagę różne warianty ustalone przez językoznawców. Status odrębnego języka posiada bowiem nie tylko sam język holenderski, ale również flamandzki, brabancki, czy limburski.

Oferujemy profesjonalne, merytoryczne tłumaczenia dokumentów, sprawozdań, faktur, katalogów, korespondencji, formularzy, pełnomocnictw, aktów oraz wielu innych materiałów.

Nasze usługi

Nasze biuro tłumaczeń oferuje profesjonalne tłumaczenia z języka holenderskiego oraz na język holenderski. Nasi profesjonalni tłumacze zajmują się przekładem:
 • tekstów pisanych,
 • dokumentów urzędowych,
 • utworów literackich,
 • opisów produktów,
 • tekstów na potrzeby SEO,
 • artykułów prasowych,
 • wpisów na blogi,
 • artykułów poradnikowych.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych