Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Tłumacz języka szwedzkiego

Ze względu na ciągły rozwój kontaktów handlowych, biznesowych i turystycznych z krajami skandynawskimi zapotrzebowanie na pisemne oraz ustne tłumaczenia treści w języku szwedzkim stale wzrasta. Tłumaczenia pism urzędowych, umów, korespondencji oraz innych dokumentów wymagają doskonałej znajomości specyfiki, gramatyki oraz słownictwa obcego języka. Biuro tłumaczeń BTS oferuje profesjonalne tłumaczenia z języka szwedzkiego oraz na język szwedzki o różnym charakterze.

Język szwedzki

Szwedzki to urzędowy język Szwecji, a także Finlandii, gdzie posiada status równy z językiem fińskim. Wywodzi się on z północnogermańskiej podgrupy języków germańskich. Jako odrębny dialekt język szwedzki zaczął się kształtować jeszcze w erze Wikingów – na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia. Obecnie zapisywany jest alfabetem łacińskim, który w XIII w. wyparł alfabet runiczny. Współczesna forma języka szwedzkiego zaczęła się kształtować w XVI w. Za kwestie regulacyjne urzędowego języka Szwecji odpowiada Rada Języka Szwedzkiego, będąca autonomicznym organem.

Usługa tłumaczeń – język szwedzki

Tłumaczenia z języka szwedzkiego oraz na język szwedzki w dużym stopniu opierają się na gramatyce i słownictwie znanym z innych języków skandynawskich. Ze względu na genetyczne pokrewieństwo, język ten wykazuje spore podobieństwo do języka norweskiego i duńskiego. Aby przygotować merytoryczne tłumaczenie, profesjonalny tłumacz języka szwedzkiego musi brać pod uwagę dużą liczbę samogłosek, konieczność dołączania rodzajników określonych na koniec rzeczownika czy też charakterystyczne, odrębne rzeczowniki dla wielu zbliżonych wyrażeń.

Nasze usługi

Nasze biuro tłumaczeń oferuje profesjonalne tłumaczenia z języka szwedzkiego oraz na język szwedzki. Nasi profesjonalni tłumacze zajmują się przekładem:
 • tekstów pisanych,
 • dokumentów urzędowych,
 • utworów literackich,
 • opisów produktów,
 • tekstów na potrzeby SEO,
 • artykułów prasowych,
 • wpisów na blogi,
 • artykułów poradnikowych.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych