444444
3474 == 25

Tłumaczenie dokumentacji technicznej

Tłumaczenie dokumentacji technicznej

Dokumentacja techniczna przepełniona jest specjalistycznym słownictwem, którego znajomość jest konieczna w przypadku tłumaczenia jej na inny język. Translacja techniczna wymaga zatem znajomości fachowej terminologii, charakterystycznej dla danej dziedziny. Dokumentacja techniczna obejmować może specyfikacje, instrukcje obsługi, broszury informacyjne, karty produktów bądź opisy katalogowe. Tłumaczenie techniczne wykonane przez eksperta Biuro tłumaczeń BTS to zespół  wykwalifikowanych ekspertów, specjalizujących się w tłumaczeniach wszelkiego rodzaju dokumentacji technicznej (np. patentów). Zajmujemy się profesjonalnym przekładem tekstów technologicznych, budowlanych, rolniczych oraz motoryzacyjnych. Dokumentacja techniczna występuje w wielu środowiskach, mamy z nią do czynienia np. podczas przetargów, realizacji projektów, budowy maszyn czy urządzeń. Oczywiście niezwykle istotna jest doskonała znajomość danego języka obcego, jednak niezbędne jest  również adekwatne wykształcenie w danej dziedzinie. Pozwala ono na dokładne zrozumienie treści inżynieryjnych w języku źródłowym, a następnie precyzyjną translację na język docelowy. W naszym zespole posiadamy ekspertów specjalizujących się w tłumaczeniach z każdego języka. Stale podnoszą oni swoje kwalifikacje, będąc na bieżąco z pojawiającymi się na rynku nowinkami technologicznymi.

Precyzyjny i dokładny przekład dokumentacji technicznej

Tłumaczenie dokumentacji technicznej obejmuje również treści graficzne. Dokumenty o charakterze inżynieryjnym opatrzone są niejednokrotnie ilustracjami, które umożliwiają lepsze zrozumienie tekstu – np. grafiki w instrukcjach obsługi, w patentach, etc. Dbamy o precyzyjne opisanie ilustracji tak, aby osoba czytająca dokumentację nie miała żadnych wątpliwości co do jej treści. Specjalistyczne tłumaczenia powierzane muszą być wyłącznie ekspertom posiadającym rozległą wiedzę w danej dziedzinie. Biuro BTS to gwarancja profesjonalnego przekładu dokumentacji technicznej. Dbamy o bezpieczeństwo oraz poufność tłumaczonych treści, dzięki czemu powierzona nam może zostać wszelka dokumentacja, np. opisy patentowe.  

Formularz kontaktowy

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres: ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.
Telefon: +48 61 657 94 52 lub 607 177 796
Fax: +48 61 639 46 19
Mail: biuro@btspoznan.eu
strona: www.btspoznan.eu

Biuro czynne:
Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

Zapraszamy do współpracy!