Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Tłumaczenie dokumentacji technicznej

Dokumentacja techniczna przepełniona jest specjalistycznym słownictwem, którego znajomość jest konieczna w przypadku tłumaczenia jej na inny język. Translacja techniczna wymaga zatem znajomości fachowej terminologii, charakterystycznej dla danej dziedziny. Dokumentacja techniczna obejmować może specyfikacje, instrukcje obsługi, broszury informacyjne, karty produktów bądź opisy katalogowe. Tłumaczenie techniczne wykonane przez eksperta Biuro tłumaczeń BTS to zespół  wykwalifikowanych ekspertów, specjalizujących się w tłumaczeniach wszelkiego rodzaju dokumentacji technicznej (np. patentów). Zajmujemy się profesjonalnym przekładem tekstów technologicznych, budowlanych, rolniczych oraz motoryzacyjnych. Dokumentacja techniczna występuje w wielu środowiskach, mamy z nią do czynienia np. podczas przetargów, realizacji projektów, budowy maszyn czy urządzeń. Oczywiście niezwykle istotna jest doskonała znajomość danego języka obcego, jednak niezbędne jest  również adekwatne wykształcenie w danej dziedzinie. Pozwala ono na dokładne zrozumienie treści inżynieryjnych w języku źródłowym, a następnie precyzyjną translację na język docelowy. W naszym zespole posiadamy ekspertów specjalizujących się w tłumaczeniach z każdego języka. Stale podnoszą oni swoje kwalifikacje, będąc na bieżąco z pojawiającymi się na rynku nowinkami technologicznymi.

Precyzyjny i dokładny przekład dokumentacji technicznej

Tłumaczenie dokumentacji technicznej obejmuje również treści graficzne. Dokumenty o charakterze inżynieryjnym opatrzone są niejednokrotnie ilustracjami, które umożliwiają lepsze zrozumienie tekstu – np. grafiki w instrukcjach obsługi, w patentach, etc. Dbamy o precyzyjne opisanie ilustracji tak, aby osoba czytająca dokumentację nie miała żadnych wątpliwości co do jej treści. Specjalistyczne tłumaczenia powierzane muszą być wyłącznie ekspertom posiadającym rozległą wiedzę w danej dziedzinie. Biuro BTS to gwarancja profesjonalnego przekładu dokumentacji technicznej. Dbamy o bezpieczeństwo oraz poufność tłumaczonych treści, dzięki czemu powierzona nam może zostać wszelka dokumentacja, np. opisy patentowe.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych