444444
3481 == 25

Uwierzytelnione tłumaczenie

Uwierzytelnione tłumaczenie

Tłumaczenie uwierzytelnione wymaga nie tylko doskonałej znajomości języka obcego, ale również posiadania przez tłumacza odpowiednich uprawnień. Osoba zajmująca się przekładem dokumentów cechować się powinna sumiennością oraz bezstronnością; jedynie wówczas wykonywać może swój zawód rzetelnie. Tłumacz przysięgły wpisany jest do specjalnego rejestru oraz dysponuje odpowiednią pieczęcią tłumacza przysięgłego.

Rzetelne tłumaczenie uwierzytelnione

W BTS wykonujemy uwierzytelnione tłumaczenia dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. W naszym zespole posiadamy wyłącznie wykwalifikowanych i doświadczonych tłumaczy, którzy dokonują przekładu z języka źródłowego na docelowy w sposób niezwykle precyzyjny i dokładny. Dbamy o zgodność tekstu tłumaczonego z oryginałem, dlatego też przechodzi on odpowiednią weryfikację w dziale kontroli jakości biura BTS. Klient otrzymuje zatem gwarancję wykonania usługi na najwyższym poziomie. Tłumaczenia uwierzytelnione występować mogą zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Nasz zespół to wykwalifikowani tłumacze przysięgli, których wiedza i doświadczenie umożliwiają precyzyjny przekład treści z każdego języka. Uwierzytelnione tłumaczenie wymaga od tłumacza zachowania poufności – wszelkie przekazane nam dokumenty są bezpieczne, gwarantujemy ich pełną poufność.

Rodzaje tłumaczonych dokumentów

Uwierzytelnione tłumaczenie dotyczy różnorodnych dokumentów, najczęściej świadectw szkolnych, maturalnych, kwalifikacji zawodowych, dyplomów ukończenia studiów, dyplomów specjalizacji lekarskiej, indeksów studiów wyższych, praw wykonywania zawodu, odpisów z KRS, pełnomocnictw, zaświadczeń o niekaralności, aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, rozwodowych, notarialnych, świadectw chrztu, testamentów, wyroków sądowych, dowodów rejestracji pojazdu, kart pojazdu, faktur VAT, sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności, umów o pracę, o dzieło, zlecenie, darowizn, najmu, kupna, sprzedaży, handlowych, licencyjnych, koncesji, zezwoleń, zwolnień lekarskich czy orzeczeń o niepełnosprawności i wielu innych. Zapraszamy do współpracy!

Formularz kontaktowy

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres: ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.
Telefon: +48 61 657 94 52 lub 607 177 796
Fax: +48 61 639 46 19
Mail: biuro@btspoznan.eu
strona: www.btspoznan.eu

Biuro czynne:
Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

Zapraszamy do współpracy!