Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Uwierzytelnione tłumaczenie

Tłumaczenie uwierzytelnione wymaga nie tylko doskonałej znajomości języka obcego, ale również posiadania przez tłumacza odpowiednich uprawnień. Osoba zajmująca się przekładem dokumentów cechować się powinna sumiennością oraz bezstronnością; jedynie wówczas wykonywać może swój zawód rzetelnie. Tłumacz przysięgły wpisany jest do specjalnego rejestru oraz dysponuje odpowiednią pieczęcią tłumacza przysięgłego.

Rzetelne tłumaczenie uwierzytelnione

W BTS wykonujemy uwierzytelnione tłumaczenia dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. W naszym zespole posiadamy wyłącznie wykwalifikowanych i doświadczonych tłumaczy, którzy dokonują przekładu z języka źródłowego na docelowy w sposób niezwykle precyzyjny i dokładny. Dbamy o zgodność tekstu tłumaczonego z oryginałem, dlatego też przechodzi on odpowiednią weryfikację w dziale kontroli jakości biura BTS. Klient otrzymuje zatem gwarancję wykonania usługi na najwyższym poziomie.

Tłumaczenia uwierzytelnione występować mogą zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Nasz zespół to wykwalifikowani tłumacze przysięgli, których wiedza i doświadczenie umożliwiają precyzyjny przekład treści z każdego języka. Uwierzytelnione tłumaczenie wymaga od tłumacza zachowania poufności – wszelkie przekazane nam dokumenty są bezpieczne, gwarantujemy ich pełną poufność.

Rodzaje tłumaczonych dokumentów

Uwierzytelnione tłumaczenie dotyczy różnorodnych dokumentów, najczęściej świadectw szkolnych, maturalnych, kwalifikacji zawodowych, dyplomów ukończenia studiów, dyplomów specjalizacji lekarskiej, indeksów studiów wyższych, praw wykonywania zawodu, odpisów z KRS, pełnomocnictw, zaświadczeń o niekaralności, aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, rozwodowych, notarialnych, świadectw chrztu, testamentów, wyroków sądowych, dowodów rejestracji pojazdu, kart pojazdu, faktur VAT, sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności, umów o pracę, o dzieło, zlecenie, darowizn, najmu, kupna, sprzedaży, handlowych, licencyjnych, koncesji, zezwoleń, zwolnień lekarskich czy orzeczeń o niepełnosprawności i wielu innych. Zapraszamy do współpracy!

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych