You are currently viewing Czym charakteryzują się tłumaczenia przysięgłe

Czym charakteryzują się tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenie przysięgłe przydaje się, gdy występuje potrzeba przetłumaczenia z języka obcego lub na język obcy ważnych dokumentów urzędowych, procesowych, czy skarbowych (takich jak np. akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, świadectwa pracy lub też dokumenty rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy). Czym jeszcze charakteryzuje się tłumaczenie przysięgłe? Przeczytaj poniżej.

Czym różni się tłumaczenie przysięgłe od tłumaczenia zwykłego?

Pod względem merytorycznym tłumaczenie przysięgłe nie różni się niczym od tłumaczenia zwykłego (czyli nieprzysięgłego). Bowiem w obu przypadkach chodzi o to, by poprawnie i jak najdokładniej przełożyć treść danego materiału pisanego z jednego języka na drugi. Różnica pojawia się wtedy, gdy w grę wchodzi odpowiedzialność za wykonaną pracę i prawna moc dokumentów.

Tłumaczenie zwykłe może wykonać każda osoba, która zna wymagany język obcy. W ten sposób mogą być tłumaczone książki, katalogi oraz instrukcje obsługi różnego rodzaju maszyn przemysłowych i domowych sprzętów. Kiedy jednak przetłumaczone muszą zostać dokumenty, które docelowo trafią np. do urzędu, wymagana jest wówczas pieczęć tłumacza przysięgłego do nabrania dokumentowi właściwej formy prawnej. Taką pieczęcią dysponuje tłumacz przysięgły i to odróżnia go od pozostałych osób tłumaczących w danym języku.

Kto dokładnie może podejmować się tłumaczenia przysięgłego?

Tłumaczenia przysięgłe, zwane też tłumaczeniami uwierzytelnionymi są wykonywane przez osoby posiadające wykształcenie filologiczne. Co więcej, tacy tłumacze po spełnieniu określonych prawnie wymogów zdają państwowy egzamin sprawdzający poziom ich umiejętności. Później zostają oni zaprzysiężeni do pełnionej funkcji przez Ministra Sprawiedliwości. Od tłumaczy przysięgłych w Polsce wymagane jest spełnienie określonych warunków, takich jak:

  • doskonała znajomość języka polskiego,
  • posiadanie obywatelstwa polskiego, albo jednego z krajów członkowskich UE albo EFTA,
  • posiadanie pełnej zdolności prawnej,
  • posiadanie zaświadczenia o niekaralności za umyślne przestępstwa skarbowe, bądź nieumyślne przestępstwa przeciw bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.

Każdy tłumacz przysięgły jest także zobowiązany do możliwości poniesienia ryzyka odpowiedzialności cywilnej za błędy, jakie mogą wystąpić w wykonanym przez niego tłumaczeniu. Co więcej, jeśli klient tłumacza przysięgłego poniesie straty przez nieprawidłowo wykonaną pracę, może on ubiegać się o odszkodowanie.

Co warto wiedzieć o tłumaczeniach przysięgłych?

Z tłumaczeń przysięgłych trzeba korzystać wtedy, kiedy jest to niezbędne w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Zwykłe tłumaczenie wystarczy dla dokumentów używanych poza instytucjami państwowymi. Trzeba wiedzieć, że tłumaczenia przysięgłe od zwykłych różnią się także formą. Te pierwsze (w przypadku tłumaczeń pisemnych) zawsze muszą mieć postać papierową z pieczęcią z imieniem i nazwiskiem tłumacza, wskazaniem języka, w którym ma on uprawnienia i jego pozycją na liście tłumaczy przysięgłych. Zlecenia na tłumaczenia uwierzytelnione składają osoby prywatne, małe przedsiębiorstwa, jak i ogromne korporacje.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej podstronie: tłumaczenia przysięgłe