You are currently viewing Protokół dyplomatyczny tłumacza podczas tłumaczeń ustnych

Protokół dyplomatyczny tłumacza podczas tłumaczeń ustnych

Protokół dyplomatyczny obejmuje zbiór powszechnie uznawanych zasad oraz zachowań, które umożliwiają bezkonfliktową komunikację na całym świecie. Dzięki protokołowi dyplomatycznemu możliwe jest porozumiewanie się osób wywodzących się z różnych kultur. Jak wygląda protokół dyplomatyczny podczas tłumaczeń ustnych na konferencjach międzynarodowych?

Czy tłumacza obowiązuje protokół dyplomatyczny?

Protokół dyplomatyczny, obejmujący zbiór określonych zasad najczęściej odnosi się do tego, kiedy oraz w jakim miejscu zostaną przywitani goście, jak będzie wyglądało ich zakwaterowanie oraz jaki będzie plan spotkania. Jedną z najistotniejszych reguł jest zasada precedencji. Określa ona kolejność powitań, kolejność wchodzenia do sali czy zajmowania miejsca przy stole. Na spotkaniach międzynarodowych komunikacja może być nieco utrudniona z uwagi na posługiwanie się różnymi językami obcymi. W sytuacji tego typu bardzo często przedstawiciele poszczególnych państw zatrudniają tłumaczy. Oczywiście tłumacza również obowiązuje protokół dyplomatyczny. 

Zasada prawej ręki 

Jeżeli chodzi o wspomnianą zasadę precedencji tłumacz musi starać się być niewidoczny, a jednocześnie być jak najbliżej osoby, dla której tłumaczy. Powinien pozostawać z tyłu w odległości około 1 metra. Na spotkaniach obowiązuje zasada prawej ręki, czyli zaproszony gość siada lub stoi po prawej stronie gospodarza. Natomiast tłumacz powinien znajdować się po lewej stronie nieco z tyłu. Jeżeli tłumacz jest aktualnie niepotrzebny, musi pozostawać w zasięgu wzroku osoby, dla której świadczy usługi tłumaczenia. 

W trakcie jazdy samochodem, tłumacz powinien siedzieć z przodu obok kierowcy. Najważniejszym miejscem w pojeździe względem hierarchii jest miejsce tylne przy prawych drzwiach; kolejnym  jest miejsce tylne po lewej stronie. 

Uniwersalne zasady savoir-vivre’u

Powyższe reguły narzucone są stricte przez protokół dyplomatyczny, nie należy jednak zapominać o zasadach savoir-vivre’u. Ubiór tłumacza musi być dobrany do okazji, miejsca oraz charakteru wydarzenia. Warto zaznaczyć, że tłumacz nie powinien się wyróżniać z tłumu, a jego strój nie powinien być zbyt wyzywający. Bardzo ważna jest także punktualność, która obowiązuje wszystkich bez wyjątku. Podczas rozmowy każdy z uczestników powinien być przedstawiony pozostałym. W sytuacji, gdy tłumacz nie został przedstawiony, musi przedstawić się sam, jednak powinien to zrobić na końcu.