444444
2812 == 25

Monthly Archives: luty 2019

Neutralność w przypadku tłumacza dotyczy najczęściej kształtu relacji w komunikacji odbywającej się za jego pośrednictwem. Neutralność zapewnia, że przekaz będzie jasny i prawidłowo odebrany, niepozostawiający żadnych niedomówień. Właśnie dlatego ta bezstronność przekazu wpływa zarówno na komunikujące się ze sobą…

Zalety profesjonalnie tłumaczonych umów handlowych Porozumienia podpisywane między firmami z różnych krajów często są sporządzane z użyciem form stosowanych lokalnie. Warto rzetelnie przetłumaczyć umowę na język kontrahenta, aby uniknąć nieścisłości. Trudności wynikające z używania pojęć o różnych znaczeniach Tłumaczenie…

Problemy związane z tworzeniem różnych wersji językowych oprogramowania Tłumaczenie oprogramowania konieczne jest ze względu na osoby posługujące się językiem obcym. Złożoność tłumaczeń oprogramowania W zależności od skomplikowania projektu, tłumaczeniu podlegają różne elementy składające się na strukturę programu komputerowego. Do…

Tłumaczenie przysięgłe przydaje się, gdy występuje potrzeba przetłumaczenia z języka obcego lub na język obcy ważnych dokumentów urzędowych, procesowych, czy skarbowych (takich jak np. akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, świadectwa pracy lub też dokumenty rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy). Czym…

Obecnie znajomość języka obcego jest nie tylko mile widziana w CV przez potencjalnych pracodawców, ale często jest wręcz wymagana. Decydując się na wyjazd za granicę wypada znać język, którym porozumiewa się dane państwo przynajmniej na poziomie komunikatywnym. Co jeśli…