You are currently viewing Jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego?

Jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego?

Egzamin na tłumacza przysięgłego uznawany jest za jeden z najtrudniejszych egzaminów jeżeli chodzi o weryfikację umiejętności tłumaczeniowych. Egzamin na tłumacza przysięgłego składa się z dwóch części – pisemnej oraz ustnej. Jakie są dokładne wymogi formalne egzaminu tego typu oraz jak wygląda każda z części?  

Zapisy na egzamin na tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły to zawód zaufania publicznego. Aby móc piastować to stanowisko, konieczne jest zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego. Umożliwia on zdobycie odpowiednich uprawnień, dzięki którym tłumacz będzie mógł wykonywać tłumaczenia np. dla sądów czy innych organów. Kwestie związane z zapisem na egzamin, ceną czy informacjami odnośnie tego, kto może przystąpić do egzaminu, znaleźć możemy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Część pisemna egzaminu na tłumacza przysięgłego 

Egzamin na tłumacza przysięgłego składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Oczywiście konieczne jest zdanie ich obu, czyli uzyskanie minimum 150 punktów z każdej z nich. Część pierwsza trwa cztery godziny. Wówczas to kandydat na tłumacza przysięgłego ma do przetłumaczenia cztery teksty (dwa w języku polskim oraz dwa w języku obcym). Tekst może być różnej długości, jednak  zazwyczaj ma od 1800 do 3600 znaków. Jeden z tekstów to pismo urzędowe, sądowe lub  prawnicze. Warto zaznaczyć, że na egzaminie na tłumacza przysięgłego dozwolone jest korzystanie z własnych słowników bądź glosariuszy. Zabronione jest jednak korzystanie z tekstów paralelnych czy innego typu publikacji zwartych (np. kodeksów). 

Podczas części pisemnej bardzo ważna jest nie tylko biegłość w języku, ale także szybkość pisania, ponieważ tłumaczone teksty pisane muszą być odręcznie. Wszechobecne komputery i laptopy sprawiają, że większość codziennych obowiązków tłumacz wykonuje przy użyciu klawiatury. Wykonanie tłumaczenia odręcznie spowalnia tempo tłumaczenia, a w przypadku wielu tłumaczy może znacząco obniżyć się także jakość tłumaczenia. 

Część ustna egzaminu na tłumacza przysięgłego 

Drugą częścią egzaminu na tłumacza przysięgłego jest część ustna. Także w tym przypadku kandydat na tłumacza przysięgłego ma do przetłumaczenia cztery teksty. Dwa z nich musi przetłumaczyć w sposób konsekutywny na język obcy, natomiast kolejne dwa a vista na język polski. Konsekutywne tłumaczenia polegają na wysłuchiwaniu tekstu czytanego przez egzaminującego, przy jednoczesnym sporządzaniu notatek oraz zapamiętywaniu treści. Po przeczytaniu całości kandydat na tłumacza przysięgłego tłumaczy całość na język polski. Tłumaczenie a vista polega na przetłumaczeniu na język polski tekstu otrzymanego w formie pisemnej. 

W przypadku zdania wyłącznie części pisemnej oraz niezdaniu części ustnej, kandydat zdawać musi ponownie obie części.