You are currently viewing Czy potrzebny jest tłumacz na ślubie cywilnym z obcokrajowcem?

Czy potrzebny jest tłumacz na ślubie cywilnym z obcokrajowcem?

Ślub z obcokrajowcem w Urzędzie Stanu Cywilnego wymaga złożenia odpowiednich dokumentów. W przypadku osoby innej narodowości, dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. W niektórych przypadkach praca tłumacza przysięgłego nie kończy się wyłącznie na wykonaniu tłumaczenia pisemnego. Kiedy potrzebny jest tłumacz na ślubie cywilnym z obcokrajowcem?

Jakie dokumenty niezbędne do ślubu cywilnego tłumaczy tłumacz przysięgły?

Zawarcie związku małżeńskiego to niezwykle ważne wydarzenie dla obu partnerów, bez względu na to, czy to ślub cywilny, czy kościelny. Każdy z nich wymaga złożenia odpowiednich dokumentów. W przypadku ślubu cywilnego z obcokrajowcem sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ oprócz wymaganych dokumentów, dodatkowo należy przedłożyć ich tłumaczenia uwierzytelnione na język polski. Dokumenty te obejmują paszport, akt urodzenia bądź innego typu dokument tożsamości, kartę pobytu, dokument potwierdzający możliwość zawarcia związku małżeńskiego, ewentualny dokument rozwodowy lub dokument o owdowieniu. Konieczne jest także przedstawienie potwierdzenia opłaty skarbowej za wystawienie aktu małżeństwa. Wszelkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w wyznaczonym czasie.

Kiedy musi pojawić się tłumacz na ślubie cywilnym z obcokrajowcem?

Okazuje się, że w pewnych sytuacjach tłumacz przysięgły musi być także obecny na ceremonii w Urzędzie Stanu Cywilnego. Musi on  zjawić się wówczas, gdy obcokrajowiec nie zna języka polskiego. Zadaniem tłumacza będzie przetłumaczenie całej uroczystości osobie wchodzącej w związek małżeński. Gdy ceremonia dobiegnie końca, tłumacz przysięgły potwierdzi tłumaczenie odpisu aktu małżeństwa swoją pieczęcią oraz podpisem.