You are currently viewing Jak rozliczane są tłumaczenia zwykłe i uwierzytelnione?

Jak rozliczane są tłumaczenia zwykłe i uwierzytelnione?

Warto znać podstawowe zasady rozliczeniowe, którymi kieruje się większość biur tłumaczeń. Jak zatem rozliczane są tłumaczenia pisemne zwykłe i uwierzytelnione?

Rozliczenie tłumaczenia zwykłego

Cena za wykonaną usługę może znacząco się od siebie różnić w zależności od specyfiki tekstu oraz rodzaju tłumaczenia. W przypadku tłumaczeń pisemnych podczas rozliczeń najczęściej stosuje się jednostkę rozliczeniową w formie strony przeliczeniowej. Dla tłumaczeń pisemnych zwykłych 1 strona to 1500 znaków ze spacjami. W poszczególnych biurach tłumaczeń wartość ta może się nieco różnić – np.  1 strona może liczyć 1600 bądź 1800 znaków ze spacjami. 

Rozliczenie tłumaczenia uwierzytelnionego 

Nieco inaczej wygląda sprawa z rozliczaniem tłumaczeń uwierzytelnionych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości 1 strona to 1125 znaków ze spacjami. Zgodność tłumaczenia tego typu z oryginałem musi być poświadczona specjalną pieczęcią oraz podpisem tłumacza wykonującego dane tłumaczenie. Aby wykonywać zawód tłumacza przysięgłego, konieczne jest zdanie egzaminu, który w następstwie upoważnia tłumacza przysięgłego do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych. 

Jak sprawdzić ilość znaków ze spacjami w tekście?

Sprawdzenie ilości znaków ze spacjami danego tekstu jest niezwykle łatwe. Wystarczy otworzyć plik tekstowy np. w programie Word Office, kliknąć w lewym dolnym rogu w baner „Wyrazy”. Wyświetli nam się komunikat ze statystyką wyrazów. Znajdziemy na nim informacje odnośnie tekstu – w tym interesujące nas dane na temat ilości znaków ze spacjami w treści. Warto mieć na uwadze, że każda rozpoczęta strona rozliczeniowa traktowana jest jako cała następna strona. 

Jakie czynniki mają wpływ na cenę tłumaczenia?

Biura tłumaczeń ustalają konkretne stawki stron rozliczeniowych w oparciu o kilka czynników. Pierwszym z nich jest rodzaj tłumaczenia – zwykłe bądź uwierzytelnione. Istotne znaczenie ma również wymagany rodzaj czynności – np. tłumaczenie z języka polskiego na język obcy czy odwrotnie. Kolejnym ważnym czynnikiem jest fakt, czy dokument jest tekstem specjalistycznym. Ponadto, cena tłumaczenia zależy także od wymaganego terminu tłumaczenia, rodzaju języka, czy jakości dokumentu (np. dokument napisany odręcznie lub jest częściowo zniszczony).