You are currently viewing Kim jest tłumacz konferencyjny?

Kim jest tłumacz konferencyjny?

Konferencje na szczeblu międzynarodowym zrzeszają uczestników z całego świata. Tego typu wydarzenia wymagają zatem bardzo dobrej organizacji. Ze względu na fakt, że uczestnicy konferencji mogą posługiwać się różnymi językami obcymi, w wydarzeniu powinien brać udział tłumacz konferencyjny. Jak wygląda jego praca?

Jak wygląda praca tłumacza konferencyjnego?

Konferencje międzynarodowe to duże wydarzenia, na których pojawiają się uczestnicy z całego świata. Zorganizowanie tego rodzaju wydarzenia bywa nie lada wyzwaniem. Aby uczestnicy konferencji międzynarodowej mogli w pełni uczestniczyć w wydarzeniu, konieczna jest obecność tłumacza konferencyjnego. Zazwyczaj jednak jedna osoba nie wystarczy, bowiem uczestnicy wydarzenia mogą pochodzić z całego świata. 

Tłumacz konferencyjny zajmuje się tłumaczeniem ustnym treści przekazywanych przez mówcę na konferencjach międzynarodowych czy innego typu spotkaniach, gromadzących dużą ilość uczestników. Tłumaczenia ustne na wydarzeniach międzynarodowych możemy podzielić na dwa rodzaje – symultaniczne i konsekutywne. Zdecydowanie częściej są wykonywane tłumaczenia symultaniczne. Tłumaczenia tego typu odbywają się w kabinie dźwiękoszczelnej, która dzięki przeszklonym ścianom umożliwia tłumaczowi obserwowanie prelegenta. Tłumacz konferencyjny ma założone słuchawki, przy pomocy których dociera do niego wypowiedź mówcy. Następnie w czasie rzeczywistym tłumaczy wypowiedź do mikrofonu. Uczestnicy konferencji międzynarodowej wyposażeni są w niewielkie urządzenia i słuchawki, przy udziale których dociera do nich przetłumaczona przez tłumacza konferencyjnego treść. 

Tłumaczenie symultaniczne vs. tłumaczenie konsekutywne 

Tłumaczenia symultaniczne są niezwykle wymagające. Tłumacz musi z niezwykłą uwagą słuchać wypowiedzi prelegenta, w pełni ją zrozumieć, a następnie w tej samej chwili przetłumaczyć ją na język docelowy. Tłumacz konferencyjny musi być przygotowany na możliwość pojawienia się ewentualnych trudności. W momencie, gdy nie dosłyszy danego słowa, nie będzie  stanie poprosić prelegenta o jego powtórzenie. Musi wówczas samodzielnie poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. Ponadto, tłumacz symultaniczny musi charakteryzować się doskonałym refleksem, podzielnością uwagi oraz odpornością na stres. Ze względu na fakt, że tłumaczenia symultaniczne są niezwykle wymagające, wykonywane są one w parach, tzn. tłumacze zmieniają się między sobą co około 15-20 min. 

Innym rodzajem tłumaczeń konferencyjnych ustnych są tłumaczenia konsekutywne. Ten rodzaj tłumaczeń wykorzystywany może być przez głowy państwa, polityków, aktorów czy sportowców, np. podczas konferencji prasowych. Tłumacz konsekutywny tłumaczy wypowiedź mówcy dopiero wówczas, gdy ten ją skończy. Tłumacz stoi w niedalekiej odległości od mówcy, słuchając uważnie jego wypowiedzi, jednocześnie robiąc notatki. Celem tłumaczenia konsekutywnego jest przekazanie istoty wypowiedzi mówcy. 

Zawód tłumacza konferencyjnego nie jest zatem profesją dla każdego. Oprócz doskonałej znajomości języka obcego (słownictwa, zasad gramatycznych, skrótów myślowych) konieczne jest także posiadanie określonych cech osobowości. Brak odporności na stres oraz brak umiejętności radzenia sobie z nieoczekiwanymi trudnościami zdecydowanie stanowią przeszkodę w wykonywaniu pracy tłumacza konferencyjnyjnego.