You are currently viewing Kto wykonuje tłumaczenia specjalistyczne?

Kto wykonuje tłumaczenia specjalistyczne?

Czym cechują się tłumaczenia specjalistyczne i kto je wykonuje? 

Różne rodzaje tłumaczeń

Tłumacz to zawód wymagający pod wieloma względami. W wielu przypadkach doskonała znajomość języka obcego, zasad gramatyki czy skrótów myślowych może być niewystarczająca. 

Czym są tłumaczenia specjalistyczne? 

Szczególnym rodzajem tłumaczeń są tłumaczenia specjalistyczne. Tłumaczenia tego typu obejmują treści wypełnione branżowym słownictwem z danej dziedziny, np. medycyny, farmacji, weterynarii, chemii, prawa, ekonomii, handlu, marketingu, bankowości, finansów, budownictwa, techniki, elektroniki, mechaniki czy informatyki. Zwykły tłumacz może mieć problem z dokładnym i precyzyjnym przetłumaczeniem treści branżowej. Brak znajomości terminologii charakterystycznej dla danej dziedziny to ryzyko wykonania nierzetelnego tłumaczenia. Dlatego też tłumaczenie specjalistyczne należy powierzyć wykwalifikowanemu tłumaczowi, który posiada rozległą wiedzę z danej dziedziny. 

Tłumaczenia specjalistyczne mogą obejmować takie dokumenty, jak np. protokoły badań, sprawozdania z badań okresowych, korespondencję lekarską, ulotki informacyjne dla pacjentów, instrukcje obsługi urządzeń i instrumentów medycznych, patenty, zeznania świadków, akty postępowań sądowych wynikających z zaniedbań medycznych, regulaminy spółek, dokumentację związaną z roszczeniami ubezpieczeniowymi, rysunki techniczne CAD lub procedury BHP.

Komu należy powierzyć tłumaczenie specjalistyczne? 

Tłumaczenie specjalistyczne powinno być wykonane przez profesjonalistę i eksperta w danej dziedzinie. Tłumacz musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń specjalistycznych. Bardzo często tłumacz specjalistyczny oprócz uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza posiada także kierunkowe wykształcenie w danej dziedzinie. 

Aby znaleźć rzetelnego tłumacza specjalistycznego, który bez problemu poradzi sobie z branżową terminologią, warto jest się udać do profesjonalnego biura tłumaczeń. Biura tego typu zrzeszają tłumaczy języków obcych z całego świata. Dodatkowo dysponują tłumaczami specjalistycznymi z wielu branż. Biuro tłumaczeń po otrzymaniu wstępnych informacji odnośnie branży, jakiej tłumaczenie dotyczy, jest w stanie zaproponować tłumacza specjalistycznego, który jest najlepszy w danej dziedzinie. Aby tłumaczenie specjalistyczne charakteryzowało się najwyższą jakością wykonania, musi cechować się spójną warstwą terminologiczną, najwyższym poziomem merytorycznym, poprawnością językową oraz stylistyczną.