You are currently viewing Polski język migowy – dlaczego warto go znać?

Polski język migowy – dlaczego warto go znać?

Charakterystyka polskiego języka migowego

Polski język migowy, w skrócie PJM, jest językiem, którym posługują się osoby niesłyszące w Polsce. Jako język wizualno-przestrzenny, jest on naturalnym językiem komunikacji dla tej grupy osób.

Fonemy w PJM nie mają swoich dźwiękowych odpowiedników. Występują natomiast w postaci wizualnej. Polski język migowy tworzy system o własnej, odmiennej od polskiej, strukturze gramatycznej. Mimo to osoby posługujące się PJM mogą wypowiadać się na wszystkie złożone tematy, znane także osobom słyszącym.

W zdaniach bardziej złożonych w PJM występuje szyk SVO, w którym podmiot występuje przed orzeczeniem, a dopełnienie występuje na końcu. Natomiast w krótszych zdaniach pojawia się szyk SOV. Podmiot występuje przed dopełnieniem, a orzeczenie znajduje się na końcu. Ważną rolę także odrywają w zdaniach złożonych morfemy mimiczne, które łączą relacje między zdaniami.

Czym różni się polski język migowy od systemu językowo migowego?

PJM, czyli Polski Język Migowy jest językiem wizualno-przestrzennym. W przekazaniu komunikatu znaczenie ma zarówno układ dłoni, palców, mimika, jak i wykorzystanie przestrzeni.

System językowo-migowy, w skrócie SJM, często niesłusznie nazywany językiem migowym w Polsce, jest sztucznym systemem stworzonym przez osoby słyszące w celu umożliwienia komunikacji z osobami niesłyszącymi. W komunikacji nie zostaje wykorzystana mimika ani przestrzeń. Jest to kopia języka polskiego, przedstawiana za pomocą ruchów dłoni i palców.

 

polski jezyk migowy

 

Czy nauka języka migowego jest trudna?

Największą trudnością w nauczeniu się PJM jest brak dostępu do formy pisanej. Niestety nie ma książek ani podręczników, które pozwolą nam na zdobycie odpowiedniej wiedzy. W takim wypadku najlepszym rozwiązaniem jest zapisanie się na kurs, prowadzony zazwyczaj przez osobę niesłyszącą. Wygląda ona podobnie, jak nauka języka obcego z native speakerem, czyli osobą, która uczy nas swojego ojczystego języka. Tak więc ćwiczenia PJM są tak samo ważne, jak ćwiczenia każdego innego języka.

Jednak należy pamiętać, że PJM jest całkiem innym rodzajem komunikacji; wymaga ona pracy całego ciała. Czasami trzeba zmarszczyć brwi, pochylić się do tyłu lub do przodu, aby wyrazić dany komunikat. PJM skupia się głównie na obserwacji ruchów drugiego człowieka, które mogą zaważyć na zrozumieniu komunikatu.

Zalety posługiwania się PJM

Oczywiście główną zaletą posługiwania się Polskim Językiem Migowym jest możliwość komunikowania się z osobami niesłyszącymi oraz zdobycie nowych umiejętności językowych. Jednak należy także zwrócić uwagę na aspekt dotyczący naszego rozwoju osobistego. Dzięki PJM rozwijamy także:

  • wyobraźnie przestrzenną
  • umiejętność logicznego myślenia
  • pamięć oraz koncentrację
  • koordynację wzrokowo-ruchową
  • zdolności manualne
  • stymulujemy rozwój intelektualny

Nauka PJM oprócz zdobycia nowych umiejętności pozwala nam także na dostęp do świata ludzi, którzy żyją wśród nas, a komunikacja z nimi jest utrudniona. Ucząc się Polskiego Języka Migowego możemy pokazać im, że chcemy poznawać ich świat- świat, w którym każdy powinien żyć na równi z innymi. PJM może pomóc nam lepiej zrozumieć potrzeby, pragnienia, a także wymagania osób niesłyszących.