You are currently viewing Tłumaczenia techniczne – tłumacz filolog czy tłumacz inżynier?

Tłumaczenia techniczne – tłumacz filolog czy tłumacz inżynier?

Współczesne czasy cechują się nieustannie rosnącym postępem technicznym oraz technologicznym. Na rynku pojawiają się coraz to nowsze modele aut, smartfonów czy różnego typu urządzeń. Kto wykonuje tłumaczenia techniczne – tłumacz filolog czy tłumacz inżynier?


Czym są tłumaczenia techniczne?

Tłumaczenia techniczne należą do grupy tłumaczeń specjalistycznych. Ich wykonanie jest szczególnie wymagające, ponieważ tłumacz musi nie tylko doskonale znać język obcy, ale także musi posiadać wiedzę z zakresu danej branży. Dokumenty techniczne cechują się branżową terminologią, precyzją oraz powtarzalnością. Tekst techniczny bardzo często tworzony jest w oparciu o konkretne wzorce oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Najczęściej tłumaczonymi dokumentami technicznymi są: instrukcje obsługi, instrukcje montażu czy specyfikacje techniczne. Każdy z nas kupując jakiekolwiek urządzenie wraz ze sprzętem otrzyma instrukcję obsługi, zawierającą najważniejsze informacje dotyczące zasad działania sprzętu, jego funkcji, konserwacji oraz wskazówki odnośnie postępowania w sytuacji awarii. Instrukcja obsługi jest zazwyczaj przetłumaczona na kilka języków obcych i posiada identyczne ilustracje.
Programy ułatwiające tłumaczenie tekstów technicznych
Tłumaczenia techniczne obejmują również dokumenty konstrukcyjne oraz naukowo-techniczne. Dokumenty tego typu zawierają część opisową oraz rysunki techniczne. Dlatego też tłumaczenie techniczne musi dotyczyć obu tych elementów.
Tłumaczenie techniczne powinien wykonywać doświadczony tłumacz, który zna terminologię techniczną oraz doskonale wie, jakiego terminu powinien użyć w odniesieniu do danego kontekstu. Aby tłumacz mógł zachować spójność tłumaczenia, bardzo często wykorzystuje w tym celu specjalne oprogramowanie, które znacznie ułatwia proces tłumaczenia – CAT (ang. computer-assisted translation). Program rozpoznaje powtarzające się fragmenty, jest też w stanie podpowiedzieć tłumaczowi możliwe tłumaczenie, dzięki zapisaniu wcześniejszych treści w pamięci. Dodatkowo CAT-y umożliwiają również tworzenie baz terminologicznych oraz słowniczków pojęć.


Tłumacz filolog a tłumacz inżynier


Tłumaczenie techniczne powinien wykonywać tłumacz, który bardzo dobrze zna dziedzinę, której dotyczy dana treść. Studia filologiczne okazują się być niewystarczające, bowiem istotne znaczenie ma właściwe przygotowanie merytoryczne. Najczęściej zawód tłumacza technicznego wykonuje inżynier lub absolwent uczelni technicznej, który jest fachowcem w swojej branży i bardzo dobrze zna wymaganą terminologię. Kompetencje oraz umiejętności tego typu pozwalają na precyzyjne i dokładne przetłumaczenie treści technicznej.