You are currently viewing Dobry tłumacz – najważniejsze cechy
professional businessmen signing contract on meeting in modern office

Dobry tłumacz – najważniejsze cechy

Tłumaczenia na język obcy wymagają rozległej wiedzy w obszarze danego języka – konieczna jest nie tylko dokładna znajomość słownictwa czy zasad gramatyki, ale również gwar, slangów bądź skrótów myślowych. Dobry tłumacz musi zatem posiadać kilka istotnych cech, które znacznie wpływają na jakość świadczonych przez niego usług.

Wiedza odnośnie obcego kraju

Dobry tłumacz powinien poznać kulturę państwa, którego językiem się posługuje. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważna jest historia kraju, literatura czy muzyka. Treści są niekiedy przesycone porównaniami, metaforami bądź odniesieniami do konkretnego zagadnienia. Istotne jest również śledzenie bieżących wydarzeń, np. politycznych. Kwestie związane z polityką bardzo często poruszane są nie tylko w mowie potocznej.

Znajomość branżowego słownictwa

Treści w języku obcym mogą mieć bardzo zróżnicowany charakter. Przepełnione są niekiedy branżową terminologią, która może być niezrozumiała dla zwykłego tłumacza. Profesjonalne biuro tłumaczeń dysponuje zazwyczaj tłumaczami, specjalizującymi się dodatkowo w danej dziedzinie. Posiadanie wykształcenia medycznego, technicznego, prawniczego lub naukowego pozwala w pełni zrozumieć istotę przekładanej treści. Znajomość terminologii jest niezbędna, ponieważ tłumaczenie musi oddawać pierwotny sens oryginału. Tylko osoba znająca słownictwo zarówno w języku źródłowym, jak i docelowym jest w stanie poprawnie przetłumaczyć tekst.

Znajomość języka polskiego

Cecha ta może wydawać się oczywista, jednak nie każdy tłumacz ją posiada. Dobry tłumacz doskonale posługuje się językiem ojczystym, ma szeroki zasób słownictwa oraz nie popełnia błędów językowych. Posiadanie umiejętności językowych jest niezwykle ważne, ponieważ tłumacz pracuje słowem. Przekład tekstu polega na dokładnym zrozumieniu sensu treści, wychwyceniu ukrytego znaczenia, a następnie przedstawieniu go w języku obcym. Znając zawiłości języka ojczystego tłumacz jest w stanie dobrać adekwatne słownictwo.

Odporność na stres, koncentracja, pamięć

Tłumacz zajmuje się nie tylko przekładem treści pisemnych, ale również ustnych. Pomoc tłumacza symultanicznego bądź konsekutywnego jest niezbędna w przypadku konferencji prasowych, wykładów, spotkań biznesowych bądź negocjacji, w których biorą udział przedstawiciele różnych państw. Tłumaczenia ustne wykonywane są w czasie rzeczywistym, dlatego też tłumacz musi charakteryzować się wysoką odpornością na stres. Praca pod presją czasu bywa trudna, dlatego też nie każdy jest sobie w stanie z nią poradzić. Istotna jest koncentracja i dobra pamięć, ponieważ tłumacz wychwycić musi istotę wypowiedzi, a następnie ją odpowiednio przetłumaczyć. Ustne tłumaczenia są niezwykle wymagające, dlatego dobór odpowiedniego tłumacza jest kwestią bardzo istotną i zasadniczą.