You are currently viewing Polonizmy w języku rosyjskim

Polonizmy w języku rosyjskim

Język polski, wraz z czeskim oraz słowackim, zaliczane są do języków zachodniosłowiańskich, natomiast rosyjski, ukraiński i białoruski do języków wschodniosłowiańskich. Pomimo tego rozróżnienia istnieje między nimi bardzo dużo podobieństw. Polonizmy w języku rosyjskim są powszechnie stosowane, wpisując się tym samym w potoczną mowę.

Kiedy polonizmy pojawiły się u naszych sąsiadów?

Słowa zapożyczone z języka polskiego (polonizmy) obecne są u naszych wschodnich sąsiadów głównie ze względu na trwające od wieków kontakty pomiędzy naszymi narodami. Najwięcej polonizmów pojawiło się w Rosji w wieku XVI oraz XVII, za sprawą gwar białoruskich oraz ukraińskich, jak i języka w formie pisanej w Wielkim Księstwie Litewskim. 

Ogólnie przyjmuje się, że rozpowszechnienie polonizmów w Rosji odbywało się podczas rozkwitu odrodzenia, reformacji oraz wojen. 

Najpopularniejsze polonizmy w języku rosyjskim 

Polonizmy obecne są w wielu grupach słów, np. w:

 • życiu codziennym – zamsz (замша, zamsza), skarb państwa (скарб, skarb), bydło (быдло, bydlo),
 • nazwach urzędów, stopni wojskowych – pułkownik (полковник, polkownik), 
 • państwowości – ojczyzna (отчизна, otczizna),
 • społeczeństwie – szlachta (шляхта, szliachta),
 • nazwach czynności – malować (малевать, maliewat’), rysować (рисовать, risowat’),
 • nazwach zwierząt – królik (кролик, krolik),
 • nazwach roślin – pietruszka (петрушка), kasztan (каштан).

Warto wspomnieć, iż większość z nas mogłaby uważać termin „wódka” za słowo rosyjskie, jednak jest to zapożyczenie od narodu polskiego. Okazuje się, że pierwsze wspomnienie terminu pojawiło się na początku wieku XV. 

Najpopularniejsze rusycyzmy w języku polskim

Omawiając polonizmy w języku rosyjskim, nie sposób nie wspomnieć o rusycyzmach w języku polskim. Najczęściej używanymi zapożyczeniami są:

 • wsio rawno/всё равно (wszystko jedno),
 • dawaj/давай, paszoł won/пошёл вон (spadaj),
 • pożywiom – uwidim/поживём – увидим (pożyjemy, zobaczymy),
 • niegramotny/неграмотный (niepiśmienny),
 • bukwa/буква (litera),
 • kniga/книга (książka).

Rusycyzmy a forma poprawna w języku polskim

Wiele stosowanych przez Polaków rusycyzmów uważanych jest jednak za błąd językowy. Poniżej zestawimy ze sobą używane w mowie potocznej zapożyczenia z języka rosyjskiego z formami poprawnymi, jakimi powinniśmy się posługiwać w języku polskim:

 • z dużej litery – wielką literą,
 • na dniach – lada dzień, 
 • za wyjątkiem – z wyjątkiem,
 • tym niemniej – niemniej jednak,
 • na dzień dzisiejszy – na tę chwilę,
 • na stacji – w stacji (np. pracować).

Słysząc rodowitego Rosjanina, Polak nieznający języka rosyjskiego jest w stanie zrozumieć bardzo wiele pojedynczych słów. Oczywiście podobnie jest w przypadku innych, wschodnich sąsiadów. W odwrotną stronę działa to podobnie.