You are currently viewing Teksty biblijne – jak je zrozumieć?

Teksty biblijne – jak je zrozumieć?

Nie da się dokładnie określić , kiedy Biblia została napisana

Jej księgi powstawały na przestrzeni wielu lat. Pierwotnie została spisana w języku hebrajskim, greckim i aramejskim, a współcześnie przełożona jest na prawie 2500 języków. Jej tekst może być więc miejscami być zupełnie niezrozumiały. Język ewoluował na tyle, że niektóre słowa nabrały nowego znaczenia lub zostały całkowicie wyeliminowane. Tak więc zrozumienie tekstów biblijnych to nie lada wyzwanie dla odbiorcy.

 

tłumaczenia biblii

Czynniki decydujące o języku Biblii

Na to, jak prezentuje się tekst w Piśmie Świętym i jak jest on odbierany miały wpływ różne czynniki:

  • wpływ kultury i tradycji – niektóre teksty są tłumaczone niewłaściwie, a dodatkowo- w różnych kulturach są różnie rozumiane.

Nawet w tej samej epoce to samo słowo lub pojęcie mogło mieć inne znaczenie,przekład z innych języków – nie da się w pełni dosłownie przełożyć tekstu. Zawsze będą występować pewne nieścisłości, a słowa z innego języka mogą być przetłumaczone w niepoprawny sposób. Powoduje to zmianę znaczenia tekstu i nigdy nie dowiemy się, czy współcześnie znane Pismo Święte w pełni przekazuje nam to, co mieli na myśli autorzy poszczególnych ksiąg,

  • występowanie alegorii i symboli – w tym przypadku ważna jest umiejętność odczytywania niektórych przekazów. Biblia jest przepełniona symbolami, alegoriami oraz metaforami, więc dosłowne tłumaczenie przekazów mija się z celem.

Jak czytać Pismo Święte, aby je zrozumieć?

Do czytania Biblii trzeba się przygotować w związku z występowaniem w niej wielu metafor i starodawnego tekstu. Dzięki temu unikniemy błędów w interpretacji całego tekstu, jak i poszczególnych słów.
Warto zadać sobie pytanie: po co czytam Biblię? Odpowiedź będzie kwestią indywidualną, a charakter czytania należy do tej odpowiedzi dostosować.

Pełne i poprawne zrozumienie tekstów biblijnych wymaga sporego wysiłku. Nie tylko tekst jest przeszkodą, ale także zrozumienie przesłania. A właśnie o przesłanie chodzi w Piśmie Świętym. Kultura, w czasie której Biblia została spisana, znacząco się różniła od współczesnej. Aby zrozumieć teksty biblijne konieczne jest uświadomienie sobie różnic kulturowych i nie przekładanie wszystkiego na czasy, w których żyjemy.
Do poprawnej interpretacji potrzebna jest też umiejętność zrozumienia charakteru poszczególnych ksiąg. Przykładowo, teksty apokaliptyczne znacznie różnią się od przypowieści.

 

tłumaczenia biblii

Styl biblijny

Nie da się jednoznacznie określić stylu, w jakim została napisana Biblia. Pomimo tego, język jest na tyle podobny, że całe Pismo Święte jest ze sobą niezwykle spójne. Zrozumienie Biblii to trudne zadanie. Aby poprawnie ją odczytywać niezbędna jest znajomość słów, które w niej występują, a także poprawna interpretacja treści, dostosowana do poszczególnych ksiąg.