You are currently viewing Tłumaczenie dokumentacji przetargowej z zachowaniem poufności

Tłumaczenie dokumentacji przetargowej z zachowaniem poufności

Tłumaczenie dokumentacji przetargowej z zachowaniem poufności

Firma, chcąc wziąć udział w przetargu, złożyć musi odpowiednią dokumentację. Konieczna jest jej kompletność, bowiem jedynie wówczas wzięta będzie pod uwagę oferta danej firmy. W pewnych sytuacjach wymagane jest tłumaczenie dokumentacji przetargowej. Komu należy je zlecić, aby zachowana została poufność?

Jakich elementów nie należy tłumaczyć?

Kwestie związane z wzięciem udziału w przetargu zawarte są w odpowiedniej ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. dotyczącej prawa zamówień publicznych. Zamówieniem publicznym określana jest odpłatna umowa, zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Umowa ta dotyczy usług, dostaw, bądź robót budowlanych.

Wspomniana ustawa określa, iż dokumentacja przetargowa powinna być złożona w języku polskim. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy wymagane jest przedstawienie jej w języku obcym. Najczęściej stosuje się wówczas język uznawany za biznesowy i powszechnie stosowany w handlu międzynarodowym – angielski. Tłumaczenie dokumentacji przetargowej powinno odbywać się w sposób rzetelny i staranny. Warto zaznaczyć, iż nie wszystkie elementy podlegają translacji – np. znaki towarowe, nazwy własne bądź specjalistyczna terminologia, charakterystyczna dla danego sektora.

Komu należy zlecić tłumaczenie dokumentacji przetargowej?

Ustawa nie zawiera zapisu, iż tłumaczenie dokumentacji przetargowej powinno być wykonane przez tłumacza przysięgłego. Oczywiście można je wykonać w sposób uwierzytelniony, jednak nie jest to warunek konieczny. Nie oznacza to jednak, iż przekład zrealizowany może być przez przypadkową osobę. Zlecenie tego typu należy powierzyć doświadczonemu tłumaczowi, który bez problemu poradzi sobie z translacją zawierającą branżowe słownictwo. Profesjonalne biuro tłumaczeń dysponuje takimi specjalistami. Tłumaczenie dokumentacji przetargowej wymaga znajomości terminologii z zakresu prawa oraz wiedzy technicznej.

Zachowanie poufności podczas tłumaczenia dokumentacji przetargowej

Od tłumacza wymagane jest zachowanie poufności. Dokumentacja przetargowa zawiera informacje, które nie powinny być przekazywane osobom postronnym. Ponadto, pracę taką należy wykonać rzetelnie oraz starannie. Jakakolwiek pomyłka w translacji może skutkować późniejszymi trudnościami na etapie dopuszczenia firmy do przetargu.