You are currently viewing Tłumaczenie łaciny lekarskiej – specyfika i trudność

Tłumaczenie łaciny lekarskiej – specyfika i trudność

Język łaciński wciąż jest powszechnie stosowany w medycynie. Jest to język martwy głównie z uwagi na fakt, iż nie mamy z nim styczności na co dzień.

Tłumaczenie lekarskie przez tłumacza medycznego

Medycyna to dziedzina niezwykle obszerna, wymagająca znajomości wielu specjalistycznych określeń. W dokumentacji medycznej bardzo często pojawiają się słowa pochodzące z łaciny bądź greki. Wbrew obiegowej opinii, nie tylko język łaciński zalicza się do języków lekarskich. Greka pojawia się równie często, bowiem medycyną zajmowali się zarówno Rzymianie, jak i Grecy. Ewentualny błąd w tłumaczeniu dokumentów medycznych skutkować może poważnymi konsekwencjami, dlatego też jedyną osobą, która profesjonalnie zajmuje się tego typu przekładem, jest tłumacz medyczny.

Połączenie zawodu lekarza i tłumacza

Tłumaczenie łaciny lekarskiej należy do kategorii tłumaczeń specjalistycznych. Treści tego typu obejmują wiele form – np. wyniki badań klinicznych, zalecenia lekarskie czy prace naukowe. Niezależnie od rodzaju przekładanego tekstu, każdy z nich cechuje się wysokim stopniem trudności. Na szczególny charakter tłumaczenia łaciny lekarskiej wpływa fakt, iż od poprawności tłumaczenia zależeć może zdrowie lub życie pacjenta. Najczęściej zatem tłumaczem medycznym zostaje lekarz, który doskonale zaznajomiony jest z terminologią medyczną.

Tłumacz medyczny a  tłumaczenie uwierzytelnione

Tłumaczenie łaciny lekarskiej powinno być zatem zlecone profesjonalnej agencji, która współpracuje z tłumaczami specjalistycznymi. Niekiedy konieczne może być skorzystanie z pomocy tłumacza medycznego, który jest równocześnie tłumaczem przysięgłym, bowiem uwierzytelnioną dokumentację medyczną czasami należy przedłożyć np. w sądzie lub w firmie ubezpieczeniowej. Tłumaczenie zrealizowane musi być przez osobę uprawnioną, która wpisana jest na ogólnodostępną listę tłumaczy przysięgłych. Tłumaczenie opatrzone jest wówczas specjalną pieczęcią, która jest poświadczeniem zgodności tłumaczenia z oryginałem.