You are currently viewing Umowa dwujęzyczna – czy należy ją tłumaczyć?

Umowa dwujęzyczna – czy należy ją tłumaczyć?

Tłumaczenie umów to usługa, którą każde biuro tłumaczeń wykonuje z dużą częstotliwością. Czy wystarczy tłumaczenie zwykłe, czy musi być uwierzytelnione? Czy umowa dwujęzyczna musi być tłumaczona? Podpowiadamy, kiedy należy zwrócić się o pomoc do biura tłumaczeń.

Sporządzanie umowy

Umowa to dokument prawny, zawierany w przeróżnego typu sytuacjach. Ewentualna konieczność tłumaczenia dokumentu zależy od rodzaju zawieranej umowy. Kiedy zatem należy tłumaczyć umowę dwujęzyczną?

Tłumaczenie umowy o pracę 

W przypadku umowy o pracę należy kierować się obowiązującymi przepisami, które mówią, że dokument musi być zawarty w języku urzędowym danego państwa. Jeżeli natomiast jedną ze stron jest osoba, która włada językiem obcym, konieczne jest przygotowanie tłumaczenia dokumentu. Tłumaczenie powinno być wykonane przed podpisaniem umowy. Osoba posługująca się językiem obcym dopiero po dokładnym zapoznaniu się z treścią dokumentu jest w stanie w pełni go zrozumieć. 

Tłumaczenie umowy notarialnej 

W przypadku umowy notarialnej, będącej dokumentem dotyczącym nabycia bądź zbycia udziałów czy nieruchomości, należy zawrzeć ją w obecności notariusza. W sytuacji, gdy jedną ze stron jest osoba władająca językiem obcym, w spotkaniu musi uczestniczyć również tłumacz przysięgły języka obcego, którym posługuje się obcokrajowiec. Notariusz zobowiązany jest do przeczytania treści dokumentu, podczas gdy tłumacz przysięgły na bieżąco tłumaczy jej treść. 

Tłumaczenie umowy kupna – sprzedaży

W przypadku umowy- kupna sprzedaży, która zawierana jest w sytuacji np. zakupu auta za granicą, najczęściej zdarza się, że dokument sporządzany jest w dwóch językach – kupującego i sprzedającego. Aby umowa nie budziła żadnych wątpliwości, warto wykonać tłumaczenie uwierzytelnione. Tłumacz przysięgły przetłumaczy dokument, a następnie poświadczy jego treść pieczęcią oraz podpisem.